سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : پنج شنبه 90/1/25 | 8:39 عصر | نویسنده : هادی اخوان

دریغاودریغا چه هابرماتحمیل می شود وماغافل ازآنیم .گفتیم مگرچه شده؟باز چه را

 برماتحمیل کردندکه شم شاعرانه ات گل کرد؟گفت:مگرنشنیده ای که رییس سازمان

 پزشکی چه گفت؟گفتم نه .گفت: آقای صدر در کنار کارپردردسر نمایندگی مجلس ،نایب

 رییس سازمان پزشکی رانیزعهده داراست وآمادگی خودرابرای خدمت درپست های دیگ

ر اعلام داشته! و خدمت گزاری راسرلوحه ی کارخویش ساخته! فرموده:60درصد هزینه

 های درمان به مردم تحمیل می شود.گفتم :غیرممکن است تا خبرش را با چشمان کم

سویم نبینم باور نمی کنم .خبررا درپنج سانتی چشمانم آورد،وبا کمی ور رفتن عینک

 وجلووعقب بردن آن بربنده شک بر یقین  ده درصدی به وجودآمده ، که در بین مسئولین

 افرادی هم پیدامی شوند که حرف حق راناخواسته! برزبان می آورند.باخودگفتم، لابد رأی

گیری برای ریاست سازمان پزشکی یا بهتربگویم نمایندگی مجلس درراه است که ایشان

سخن تبلیغاتی عنوان داشتندومزاح فرمودند. توی این ایام که آمارنرخ بیکاری ناگهان از

15درصد  به گفته ی مسئولین مربوطه به کمتراز10درصد می رسد، وبسیاری از آمارها

ناگهان برخلاف آن چه لمس می گردد تغییرمی کندسخن ازتحمیل 60درصدی هزینه ها

امروزه، کندن درخیبراست وفتح قلل اورست و بوسه بردندان مار. توبمیری ومن بمیرم

کاسه ای زیرنیم کاسه است.