سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : جمعه 93/5/31 | 12:23 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

گفت:شنیده ای یادیده ای ازصداوسیمایمان همان سیمای ملی !پلی درفرانسه نمایش داده شدکه مردم ازگرفتاری فراوان و وضع بداقتصادی به آن قفل می زنند تاوضع شان بهبود یابد؟این روزهاآن قدر برروی پل قفل زدند که پل طاقت وزن چنین قفل هایی راندارد.

گفتم:هم دیده ام وهم خوانده وهم شنیده ام.

گفت:دیدی که اقتصاد شون هم حبابی است ومردم به نان شب هم محتاج ترند؟

گفتم:اولاً آن پل،پل عشاق بوده وآن قفل زدن ها به خاطر مقصود ومنظوردیگری است که بیان آن موجب انحراف جوانان وتشویش اذهان می گردد.

پرید وسط حرفم وگفت:یعنی می گویید استغفراله ،سیمای ملی مان هم دروغ می گوید؟!

گفتم :به فرض هم درست ،مگراین ضرب المثل رانشنیدی که گفته اند:"یک سوزن به خودت بزن ویک جوال دوز به دیگران"

گفت:حالا چرا سوزن به این کوچکی رابه خودمان وجوال دوز به آن بزرگی را به دیگران؟آخرعدالتتان کجارفت؟

گفتم:عزیزم !الان که آقای فرجی دانا رفته وعلم ودانش توی دانشگاه ها وجامعه درحال پیشرفت است !!یعنی انصاف ومروت داشته باش .آن دوردورها هم نرویم ،اگر توی همین کشورمان به جای قفل ،مردم به خاطر مشکلات عدیده ی اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و...تنها یک پرمرغ روی پل می گذاشتند الان آن پل عظیم که برای زلزله های 8و9ریشتری ساخته شده،تاکنون باخاک یکسان شده بود!!!!

 
تاریخ : شنبه 93/5/25 | 11:11 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

طرح تفکیک جنسیتی درشهرداری تهران به اجرادرآمد. به نقل ازمطبوعات"

 

 

...پنج سال بعد

طرح تفکیکی زن ومرد در خانواده های ایران به زودی اجرامی شود!

 
تاریخ : سه شنبه 93/5/14 | 10:38 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

کشتارالاغ

 

واقعاًجای بسی شرم دارد که سازمان ملل وکشورهای عربی دربرابر این همه فجایع اسراییل هیچ عکس العملی ازخودشان نشان ندادند.باز هم این طرفداران خران !که دلشان ازدیدن این تصویر به درد آمده وبه صورت خودجوش به خیابان هاریختند !تااین اقدام اسراییل آدم کش یا به عبارتی دیگر خرکش را محکوم کنند ودرضمن بیانیه ای صادرکرده وبا خران وگاوان باربردار اظهار همدردی نمایند .کشورهای عربی که هیچی !آخه این همه آدم رادارندقتل عام می کنند ککشان هم نمی گزد!!!طرفداران الاغ وخرواسب دادشان درآمده وبیان داشتند  که ازبس آدم کشتید بس نبود که به این بی زبان ها هم رحم نمی کنید ودارید نسل شان راازبین می برید .دمشان گرم!درقسمتی ازاین بیانیه آمده است :

"انتشاراین عکس دل هر الاغ دوستی را به دردمی آورد متعجبیم که رییس سازمان ملل درمقابل این کشتار الاغ های بی زبان چرا تاکنون سکوت اختیار نموده واین اقدام فجیع را محکوم نمی نماید ؟سکوت کشورهای عربی به خصوص عربستان که پیشرفتش را مرهون الاغ های بیچاره می دانند، تعجب طرفداران رابرانگیخته است . حالا که نهادهای مختلف دربرابر کشتار انسان هاسکوت اختیارنمودند لااقل کشتارالاغ را محکوم نمایند، تا مرهمی برزخم های طرفدارانشان باشد.لذا انجمن حمایت از الاغ  مستقردر ژنو ضمن محکوم نمودن این عمل شنیع درغزه خواستار غرامت گردیده وازالاغ های مقیم اسراییل نیز می خواهد دست به اعتصاب بزنند."

 
تاریخ : پنج شنبه 93/5/2 | 3:23 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

 

 

وزیر ورزش و جوانان گفت: وضعیت اقتصادی دولت مناسب نیست در نتیجه پرداخت وام ازدواج تا بهبود وضعیت اقتصادی احتمالا به تعویق خواهد افتاد. آنقدر مشکلات عمیق و اساسی است که معوقات اصولی شامل موارد دیگری غیر از وام ازدواج می‌شود.(به نقل ازمطبوعات)

*عزیزان من زحمت کشیده ویک کمی به قراردادهای جوانان فوتبالیست مان هم توجه کنند آن وقت به دولت فخیمه ایراد نگیرند که چرابه فکرجوانان نیست .تازه ازذکرقرادادهای پایین ترازهشتصدمیلیون تومان ناقابل !اجتناب کردیم .

 

نام بازیکن

رقم قرارداد به ریال

حنیف عمران زاده

000/000/000/8

امیرحسین صادقی

000/000/000/10

هاشم بیگ زاده

000/000/000/10

امیدابراهیمی

000/000/000/10

خسروحیدری

000/000/000/10

آندرانیک تیموریان

000/000/000/10

محمدقاضی

000/000/000/9

علی دایی

000/000/000/21

محمدنوری

000/000/000/9

محسن بنگر

000/000/500/9

پیام صادقیان

000/000/500/9

رضا حقیقی

000/000/500/9

رضانوروزی

000/000/500/9

ارقام تأثیرچندان برفکرواعصاب بنده نداشت ولی کدخدا پایین محل دست ازکارکشاورزی کشید وحالت اضطراری اعلام نمود.فکرکنم فردا توی ر وستایمان درروزقدس علیه این عدالت !شعارهایی داده خواهدشد!!!!