سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 91/5/18 | 10:52 صبح | نویسنده : هادی اخوان

  "در ماه مبارک رمضان ،بن کارمندی شامل مرغ وشکروبرنج به همه ی کارمندان تعلق خواهدگرفت. به نقل ازمطبوعات"

پنج روز بعد"به جای مرغ، روغن وعدس جایگزین خواهدشد. به نقل ازمطبوعات"

هفت روز بعد"به خاطر هزینه ی بالا، شکرازسبدکالای کارمندان حذف خواهدشد.به نقل ازمطبوعات"

ده روزبعد"به سبب اعتراض بازنشستگان و جلوگیری ازجریحه  دارشدن  عواطفشان ،برنج از سبدکالا درماه مبارک رمضان حذف خواهدشد.به نقل ازمطبوعات"

پانزده روزبعد"برای جلوگیری ازافزایش تورم ،قرارشد روغن ازسبدکالای کارمندان حذف گردد .به نقل ازمطبوعات"

سی روزبعد"به علت سرطان زابودن عدس های وارداتی از کشور برادر چین ،عدس از سبدکالای کارمندان حذف شده ،وقراراست کالاهای دیگرجایگزین  گردد.به نقل ازمطبوعات"

دوماه بعد"ان شاءالله درماه مبارک رمضان پیش رو ،بن کارمندان شامل کالاهای اساسی به همه ی کارمندان تعلق خواهد گرفت وپس از رسیدن اعتبار به سرعت توزیع خواهد شد.به نقل ازمطبوعات"

 

کارمند باشی :"قربون مرام همه تان !بگذارید توی خماریمان بمانیم .همین کارها رامی کنید که قیمت رنگ چندین برابر شده!!!!!!!!!!!!!!"
تاریخ : دوشنبه 91/5/16 | 9:24 صبح | نویسنده : هادی اخوان

فروش نفت به بخش خصوصی واگذارشد.به   نقل ازمطبوعات"

 

پس ازاعلام فروش نفت به بخش خصوصی ،نقدعلی ازاهالی روستای پایین محله،نمی دانیم چگونه آشنایی وپارتی گردن کلفتی دروزارت نفت داشته ؟که شغل شریف هندوانه فروشی رارهاساخته وهرروزکله ی سحرچندبیست لیتری پرازنفت برداشته وکل محل دادوفریاد می کند :که نفت آوردیم، نفت فروشی !!!!وچندین بارهم فرموده است:" به شرط چاقو!!!!

خدااین کشورهای غربی رالعنت کند که بانخریدن نفت آسایش وراحتی راازماگرفتند!!!!!!!!!!!!!!