سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 94/3/2 | 1:42 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

داعش زنان بدحجاب راگازمی گیرد.به نقل ازمطبوعات

داعش                                        زنان زیبا


 

داعشی:زود باش تاعصبانی نشدم چندجای ازبدنت رامشخص کن تابه خاطرعدم رعایت حجاب گازبگیرم وحکم شرعی رااجرا نمایم.