سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : یکشنبه 91/11/8 | 5:34 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

 

 

                                                                                                                                         تخم مرغ

 

قابل توجه تمامی اقشارکم درآمد،بی درآمد،مستضعفین دیروزی وامروزی ،بینوایان،کارگران کم حقوق و بی حقوق ،بیچارگان،اقشارآسیب پذیر، لاقبایان بزرگوار،خانه به دوشان،مقروضین وبالکل افرادهمسطح وهم ردیف این عزیزان می رساند که دوران غم واندوه به پایان رسیده است وخبرهای خوش خوش همین طوراز مطبوعات یواش یواش به بیرون درزمی کند.وبدانند ویقین کنند بانزدیکی ایام انتخابات خبرهای خوش تر بسیاری درراه است!این عزیزان خیالشان تخت تخت باشد وآسوده سربربالین نهاده وخاطرشان جمع جمع ،که اگرتمامی اجناس قیمت شان روزانه یاحداقل هفتگی بالامی رودقیمت  قوت روزانه شان هیچ تغییری نخواهد کرد وازبابت بی ارزشی پولشان نسبت به برخی اجناس کدورتی به وجودشان راه ندهند!چون بنده باهمین چشم های کم سویم درروزنامه ی وزین کیهان مشاهده نمودم که در صفحه ی نخست  با خط درشت وزیبا درج شده بود"تاآذر سال آینده قیمت تخم مرغ ثابت می ماند.4/11/91"لذا ازتمامی  افرادی که  شایستگی این صفوف رادارندخواهشمنداست هرچه سریع تر در جبران کوتاهی صداوسیمادرعدم اعلان چنین خبر مسرت بخش ،که ازدستیابی به انرژی هسته ای برایمان خوشایند ه تر بود؛ خبرمذکوررابه اطلاع تمامی همکاران برسانند .                                    

                                                                         سازمان حمایت از بی پولان