سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/1/28 | 9:21 عصر | نویسنده : هادی اخوان

   پیازها اشک کشاورزان کرمانی رادرآورد.به دلیل اشباع بازار ،پیازهاروی دست کشاورزان مانده است.

                   جام جم 27/1/90

مصیبت وارده رابه کشاورزان کرمانی تسلیت عرض نموده وبهترآن است که در بازار فریادبزنند ؛پیاز میوه ی

بهشتی است،آن وقت اشک شوق خواهندریخت. ثانیاً می توان برای جلوگیری ازفاسدشدن پیازها،همچون ایام

انتخابات که تنها برای حمایت ازقشر زحمت کش کشاورز، نه برای گرفتن آرای بیش تر!!!به توزیع سیب زمینی

مبادرت نمودند ؛دراقدام شجاعانه ودرراستای خدمت به مردم، پیازهارابین مردم عزیزمان تقسیم نمایند. 

فلذا کسانی که دولت فخیمه راخدمتگزار نپنداشته وحرف های نامربوط می زنند ،بهتراست که بروندکشکشان

 رابسابند!