سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 89/12/23 | 6:30 عصر | نویسنده : هادی اخوان

آخه ما چه گناهی داریم که ماراهم قاطی شیاست وشیاست زدگی کرده اید ؛ما که با دنیای شیاست کاری نداشتیم وبه کل باآن غریبه بودیم .گفتیم حالا  مگر چه شده که  زانوی غم به بغل گرفتی ؟گفت مگر نمی بینی که بازار خیلی کِشاد اشت .گفتیم الحمدالله امسال بازار روبه راه است وصداوسیماهم دراین مورد سنگ  تمام گذاشته .گفت مگرنشنیدی که حامل های شوخت درراه افغانستان در نزدیکی مرز متوقف شدند به این بهانه که این شوخت ها به دشت بیگانگان می افتد .گفتنم چه بهتر که ناتو ازاین سوخته ها استفاده نکند.گفت آخه برای مقابله به مثل ، مقامات افغانستان ،کلیه ی واردات وصادرات ازایران راممنوع نمودند؛توی این اوضاع بی ریخت ما چیزمان ؟را ازکجا بیابیم ،دیگر گناه ازناتووکشورهای بیگانه است ماداریم توی آتیششان می شوزیم ؛خدا لعنت کنه هرمتجاوزی را.دیدیم واقعاًحرف درستی می زندوبرای مقابله با چیزی؟ که میلیون ها تومان خرج می کنیم راه حل گوناگونی وجوددارد وبه قول آن شاعر "عدو شود سبب خیراگرخداخواهد." ولی وجود فراوانی این همه موادمخدر درکشور نشانه ی چیست؟ شاید هم نشانه ای از بهبود وضع اقتصادی باشد وماخبرنداریم یا این که درتولیداین موردهم مستقل گشتیم والحمدالله از خروج میلیون هادلار ارز ازکشور جلوگیری می نماییم ،وشایدهم می خواهیم این خبرمهم، خبری شادبرای قشرعظیم معتادان در کشورمان درایام نزدیک به نوروز باشدکه سورپرایزگردند؛وبازهم نمی دانیم.